Thursday, September 08, 2005

Redd kystbyene før de dør

I dag er kystbyene i Norge under tiltakende press.

Dette truer med å gjøre levende helårs kystsamfunn for folk flest om til sommerferiesteder for rikere mennesker. Dette gjelder særlig Oslofjorden og Sørlandet men i stigende grad også resten av landet. I Sverige er slaget nesten tapt.

Boplikten er det viktigste verktøyet lokalbefolkningen har for å forsvare seg mot langt sterkere krefter.

Denne bloggen - en nettside der alle kan bidra - er laget som en ressureside der vi kan dele felles innsikt og erfaringer.

Gjør din skjerv for levende lokalsamfunn !